loading

Oral / Jaw surgery

Oral / Jaw surgery

The direct cooperation of your personal dentist and jaw surgery specialist enables the best results in the treatment of your problems. In cooperation with the oral surgery specialist, we offer our patients the opportunity to perform various oral surgery procedures in one place.

Interventions are performed with the help of the most modern technology, under strictly controlled conditions of sterility and in accordance with the latest professional guidelines.

All procedures are performed under local anesthesia and are completely painless.

Oral/maxillofacial surgery at the Skylab Dental and Diagnostic Center includes the following services:

 • implantology procedures – insertion of dental implants to replace missing teeth, elevation of the sinus floor, extension of the jawbone, etc.
 • alveotomy – surgical removal of partially grown or ungrown wisdom teeth
 • apicotomy – surgical removal of the tip of the root with a granuloma or cyst
 • removal of residual root
 • complicated tooth extractions
 • other services according to the wishes and needs of the patient

For ALL oral surgical procedures, it is first necessary to undergo X-ray diagnostics – DENTAL X-RAY OF THE TEETH AND JAWS and perform dental examination.

If you are interested in the price for oral/jaw surgery procedures, check PRICE LIST or us contact.

All procedures and inspections are organized in one place. Fast, according to the most modern guidelines and without waiting times.

Oralna / Čeljustna kirurgija

Neposredno sodelovanje vašega osebnega zobozdravnika in specialista oralnega kirurga, omogoča najboljše rezultate pri zdravljenju vaših težav. V sodelovanju z specialistom oralne kirugije, dr. Primožem Jagrom,  našim pacientom ponujamo možnost opravljanja različnih oralno kirurških posegov na enem mestu.

Posegi  se izvajajo s pomočjo najsodobnejše tehnologije, v strogo kontroliranih pogojih sterilnosti in v skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami.

Vsi posegi se izvajajo v lokalni anesteziji in so popolnoma neboleči.

Oralna / čeljustna kirurgija v našem Dentalnem in diagnostičnem centru zajema naslednje storitve:

 • IMPLATOLOŠKI POSEGI – zobni vsadki ali zobni implantati so zobni korenini podobni vijaki iz biokompatibilnih kovin – titana. Biokompatibilni materiali se popolnoma zarastejo s kostjo in jih telo sprejme. V lokalni anesteziji jih vstavimo v čeljustno kost na mesto manjkajočega zoba.

 • ALVEOTOMIJA – odstranitev neizraslih ali delno izraslih modrostnikov in drugih zob,

 • APIKOTOMIJA – kirurška odstranitev vrha korenine z granulomom oz. cisto,

 • DVIG SINUSNEGA DNA – pri izgubi zob v čeljustni kosti, se pogosto zgodi, da preostala kostnina po višini ni dovolj za trdno oporo zobnemu vsadku. To se zgodi, ker čeljustna votlina ali sinus, ki je z zrakom napolnjen prostor v zgornji čeljustnici, zmanjšuje obstoječo kostno količino. Da zagotovimo dovolj velik volumen kosti za vgradnjo implantata, je potrebno narediti dvig sinusnega dna, ki v tem primeru predstavlja edino možnost za zobni vsadek.

 • druge storitve po željah in potrebah pacientov.

Novost v oralni/ čeljustni kirurgiji!

Regeneracija kosti z lastno krvno plazmo

Gre za najsodobnješi biotehnološki postopek, ki ga izvajajo vrhunski specialisti iz tujine, je zdaj na voljo tudi v našem Diagnostičnem in dentalnem centru. S pomočjo tega postopka:

 • pospešimo celjenje obzobnih tkiv po kirurških posegih,

 • pospešimo utrditev zobnih implantatov,

 • preprečimo infekcije oz podaljšane krvavitve po posegih.

Sam postopek je hiter, enostaven in neboleč. Pacientu se kri pri odvzemu  v ordinaciji  centrifugira, s čimer se  krvne celice v nekaj minutah ločijo od krvne plazme (tekoče sestavine krvi). Plazma se potem ustavi v rano, s čimer se začne 7-dnevno sproščanje lastnih rastnih dejavnikov, ki pospešujejo regeneracijo oz. celjenje.

Za vse posege je najprej potrebno opraviti RTG – DIAGNOSTIKO – ZOBNI RENTGEN in RENTGEN ČELJUSTI. V našem Diagnostičnem in dentalnem centru vse postopke in preglede uredimo na enem mestu. Hitro in po najsodobnejših smernicah. Brez čakalnih dob!

Are you interested in Oral / jaw surgery procedures?

Superb dental office and X-ray diagnostic center where we take care of the most important things – your health and a beautiful smile – in a professional and modern manner.

About us

The investment was supported by the Public Fund of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship. The DIGITAL MARKETING VOUCHER investment (website creation) is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

© 2022 All rights reserved

CBCT/3D slikanje čeljusti

Aparat zajame več posameznih posnetkov (prerezov) določenega predela in jih združi v celoto. Na ta način dobimo 3D prikaz, torej ne samo višino in širino, temveč tudi globino. CBCT posnetki se uporabljajo v primerih načrtovanja bolj kompliciranih kirurških posegov, kot so vstavljanje implantatov, komplicirane odstranitve cist in neizrazlih modrostnikov, sum na skrite prelomne čeljusti ipd.

RVG lokalni posnetek

Če želimo bolj natančno sliko določenega predela z veliko natančnih detajlov, naredim RVG lokalni posnetek s katerim zajamemo področje 1-2 zoba, posamzeno razpoko, plombo ali granulom.

Ortopan posnetek

Pri prvem pregledu pacienta v našem centru obvezno naredimo ortopantomagrski posnetek (ortopan). S tem posnetkom zajamemo področje obeh čeljusti in sosednjih tkiv in struktur. Zato je ortopan odličen za ugotovaljanje začetnega stanja pred načrtovanjem nadaljnega zdravljenja. Odličen je tudi za občasne kontrole zdravja ustne votline