loading

Teeth whitening

Teeth whitening

The first impression is the most important. With a beautiful smile and healthy, white teeth, youwill feel beautiful and confident, which will also be noticed by the people around you.

Teeth whitening brightens teeth and helps remove stains and discoloration. Teeth whitening is one of the most popular cosmetic dental procedures, as healthy and beautiful teeth contribute greatly to your appearance.

In our Dental Center, we perform professional teeth whitening, which is completely safe and successful, and the color of the teeth can be lightened by quite a few shades.

THE RESULT OF TEETH WHITENING IS VISIBLE IMMEDIATELY!

How is tooth color formed?

The outer layer of the tooth is called enamel. The color of natural teeth is created by the reflection and scattering of light from the enamel in combination with the color of the underlying dentin. Your genes also affect the thickness and smoothness of your enamel. Thinner enamel allows more dentin color. Softer or smoother enamel also affects the reflection of light and thus the color of the teeth.

The most common reasons for tooth discoloration:

  • tobacco use
  • drinking dark colored liquids such as coffee, cola , tea and red wine
  • not brushing teeth regularly or improperly
  • aging

As the teeth age, they become less bright, as the enamel thinner and the dentin becomes darker. Stains inside the tooth also often appear, i.e. internal stains. Staining of teeth in children can also be the result of excessive use of fluoride or certain antibiotics. Trauma or psychological stress can also affect the color of the teeth.

Teeth whitening is not a one-time procedure. If you want to keep the lighter color, it will need to be renewed from time to time.

Are you interested in the price of teeth whitening?

Superb dental office and X-ray diagnostic center where we take care of the most important things – your health and a beautiful smile – in a professional and modern manner.

About us

The investment was supported by the Public Fund of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship. The DIGITAL MARKETING VOUCHER investment (website creation) is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

© 2022 All rights reserved

CBCT/3D slikanje čeljusti

Aparat zajame več posameznih posnetkov (prerezov) določenega predela in jih združi v celoto. Na ta način dobimo 3D prikaz, torej ne samo višino in širino, temveč tudi globino. CBCT posnetki se uporabljajo v primerih načrtovanja bolj kompliciranih kirurških posegov, kot so vstavljanje implantatov, komplicirane odstranitve cist in neizrazlih modrostnikov, sum na skrite prelomne čeljusti ipd.

RVG lokalni posnetek

Če želimo bolj natančno sliko določenega predela z veliko natančnih detajlov, naredim RVG lokalni posnetek s katerim zajamemo področje 1-2 zoba, posamzeno razpoko, plombo ali granulom.

Ortopan posnetek

Pri prvem pregledu pacienta v našem centru obvezno naredimo ortopantomagrski posnetek (ortopan). S tem posnetkom zajamemo področje obeh čeljusti in sosednjih tkiv in struktur. Zato je ortopan odličen za ugotovaljanje začetnega stanja pred načrtovanjem nadaljnega zdravljenja. Odličen je tudi za občasne kontrole zdravja ustne votline